fredag 9 november 2012

Varsel för Sverige med en kryddig Cajungryta

För 12 år sedan hade jag en dröm. Jag drömde jag kom flygande, drömmar är ju så härliga på det viset, uppifrån och ner mot landskapet. Där fick jag syn på en jättestor pyramidformad ( treenigheten är ju symbolen för Fader, Son och helig Ande i ett kristet sammanhang i alla fall) byggnad som låg och glänste i solskenet. ( Visserligen har ju en pyramid fyra hörn men i drömmen uppfattade jag den som en treenighet, red. anm.) När jag ytterligare närmade mig såg jag att halva grunden låg på den fasta klippan och andra halvan låg på en utbyggd plattform. Det hela såg verkligen imponerande ut på håll!

Ju närmare jag kom såg jag att det inte var som det skulle vara med plattformen. Jag flög ner mot den och över klippkanten och under den väldiga bottenplattan där "pyramiden" vilade. Då såg jag att det pålverk, som var konstruerat för att hålla upp hela bottenplattan, var i ett bedrövligt skick. Stockar hängde, bjälkar saknades och träramen var angripet av maskar och röta. Där hade inget underhåll utförts på mycket, mycket länge......

Jag kommer så tydligt ihåg att jag insåg "Herregud det kommer att rasa ! Grunden är fördärvad jag måste varna de som är inuti pyramiden". Men som med alla drömmar vaknar man. Ibland kommer man inte ihåg vad man drömt ibland gör man det. Denna gång kom jag tydligt ihåg drömmen. Dessutom kom en bibelberättelse till mig denna morgon och den handlade om de tio brudtärnorna (Matteus kapitel 25:1ff).

Detta var ungefär tiden för Svenska Kyrkans skiljande från staten eller om det nu var tvärtom. Det var en tid då mycket som borde ha hänt absolut INTE hände. När möjligheterna fanns att verkligen reformera kyrkan och hennes sätt att arbeta i världen, ta sig an en rad med utmaningar och hitta nya fruktbara sätt att arbeta. Istället gjordes i princip ingenting utan det tuffade på ungefär som vanligt. Den viktigaste principen var/är att det skulle vara en öppen demokratiskt folkkyrka där förtroendevalda fortsatte att ha hand om pengarna och ansvaret för "underhållet" på samma sätt sedan Gustav Wasas dagar.

Jag tog upp min dröm med några människor som "tagit" åt sig makten i denna minokrati som Svenska Kyrkan utgör och fick verkligen veta att jag inte skulle lägga mig i sådant som jag inte hade med att göra eller begrep. Det kunde ju säkert äga sin riktighet men som jag brukar säga: den enda sanna vetenskapen är efterklokheten!

I bibeln står det att visheten kommer att ge visheten rätt. Givetvis är det ju ett hyckleri att påstå att Svenska Kyrkan är eller har varit en demokratisk folkkyrka det visar ju antalet röstande väldigt tydligt. Istället har Kyrkan varit en minokrati där ett fåtal människor tagit ett järngrepp över det arv som våra förfäder och förmödrar lämnat efter sig. Att verksamheten blivit mer intern och mindre angelägen för vanligt folk visar forskning som tar upp Kyrkans misslyckande med sitt kunskapsuppdrag de senaste femtio åren. Samt att gudstjänststatistikens kurva går precis tvärtemot vad arbetslöshetens kurva gör. Det mesta krymper och minskar, monteras ner förvandlas till kulturarv och försvinner i sin levande form. Församlingen har i mångt och mycket reducerats till de anställda och deras görande, låtanden och egna kiosker som öppnats över hela vårt land bekostat av församlingens medel. Här har vi resultatet av de senaste årens förvaltarskap och styrning! Där har många tagit åt sig makten i Kyrkan och inte skilt på sina egna ärenden och Guds. Gör inte de som skall styra verksamheten detta är det svårt även för normalhedliga syndare, dit jag räknar mig själv, att navigera i den kyrkliga terrängen!

Nu tar han väl ändå i en smula tänker någon som möjligen tar tid att läsa detta. Låt oss se lite på den pågående reformation som nu sker i Svenska Kyrkan i det tysta. Jag kallar det den "tysta reformationen" eftersom den mest sköts i det stora inomkyrkliga innanhav som ännu finns. "Majoriteten" i folkkyrkan de som "aktivtpassivt" betalar har ringa eller ingen kunskap om hur saker och ting går till eller ser ut där. De allra flesta tror ju att det är Ärkebiskopen som styr och bestämmer men det har inget med den verkligheten att göra möjligen som symbol men makt har ÄB inte. Man måste veta när man skall veta saker och veta när man skall tro. Blandar man i hop detta kommer man att få stora problem.

Kyrkans organisation har förvandlats till ett "Pyramidspel" Stiften har tagit hand om skogarna och har tillsyn men inget ansvar. Arbetsgivaransvaret och ansvaret för ekonomin ligger lokalt på alla församlingar runt om i riket. Pengarna (energin) är nu på väg att ta slut i systemet och 30% av Svenska Kyrkans församlingar får inte sin budget att gå i hop inför 2013. Kyrkan eroderar så att säga nerifrån och upp. Jag skrev för länge sedan på FB om min fundering över framtiden där jag påpekade att om inte ett under inträffar så kommer minst en tredjedel av Kyrkans församlingar och personal att försvinna. Det är två till tre Trollhättan i det scenariot men det kommer inte att ge utslag på samma sätt eftersom kyrkans organisation är byggd som ett "pyramidspel" där församlingar säger upp och minskar lite i taget. Det kommer att fungera på samma sätt som i refrängen: faller I faller A FALLER ALLA!

Talesättet "Kyrkan de har pengar de" kommer vara och är strax ett minne blott. Kyrkoordningen som är kyrkans styrdokumet är underordnad svensk grundlag. Det innebär att det i själva verket är regering och riksdag som styr över kyrkan. Så mycket var skiljandet från staten värt. När Kyrkan och Staten gick i sär hände inte det som borde hänt. I stället för att tänka nytt och visionärt när man hade chansen att forma något nytt levererades "more of the same"! Nu befinner sig inte längre Kyrkan i den position där hon själv i "rätt position" kan forma sitt öde. Nu måste det bli rättning under galgen! Det är än tydligare att det är pengarna som styr. Guldet har blivit sand och även politikerna kommer att försvinna bort från henne enligt principen: inga pengar inga politiker. Kyrkans Tidning nummer 45/ 2012 rubriksätter: "Två av tre politiker försvinner" från lite drygt 3400 till cirka 1250.

Där kommer inte att finnas några nationella handlingsplaner för denna utveckling. Den ateistiska staten kommer inte och har inte ens noterat detta utan fortsätter att tanka ur en miljard om året ur kyrkan i momspengar som Kyrkan inte har rätt att dra. Pengar har under lång tid betalats ut till mängder med människor som sedan länge slutat bidra till församlingen som man gjorde förr utan i stället skickat fakturor och skott sig på församlingarnas bekostnad. Fallskärmar har öppnats, konflikter har lösts med utköp för miljoner och åter miljoner och girighet och annat har florerat på ett sätt som säkert får Nathan Söderblom att snurra varv på varv i sin grav!  Pengar (energi) som våra förfäder och förmödrar samlat i hop i generationer är nu på väg att ta slut.

Det pågår just nu en slakt av den sista gödda kalven i Sverige och när den är slaktad finns inga fler att ta. Det kitt som kyrkans tro har utgjort för att hålla samman detta lilla konungarike är på väg att torka bort och rutorna faller ur en efter en. I takt med att kyrkklockorna tystnar och gudstjänsterna upphör. Kyrkor rivs, säljs eller byggs om till barer och hotell försvinner det sista som höll Sverige samman. Socialdemokratin är marginaliserad, monarkin på väg utför, demokratin kämpar och i takt med fantasilöst och visionslöst kameralt regerande av vårt land, där människor i hundratal förlorar sina jobb var vecka, kommer sverigedemokraterna att fördubbla sina röster vid nästa val. Ateister och "Humanisterna" under Sturmaks ledning har aldrig byggt Sverige och de kommer inte heller att göra något av vikt och värde för detta land heller framöver heller. Av månsken växer nämligen ingenting. Det är endast solen och äkta tro som kan skapa en levande framtid! Det samhälle som nu gör examen har förvandlat barn, gamla och sjuka till kostnadsställen i de kommunala budgetarna där ekonomerna styr istället för de som är nära barnprofessionella eller näraäldreprofessionella. Kallet har kallnat i takt med att tron jagats på flykten och ersatts med lusten till pengar. Denna klimatskiftning har gått fortare och är långt mer dramatisk med större konsekvenser för människan än den andra klimatkatastrof som vi ändå har lite koll på genom media. Den mellanmänskliga temperaturen har sjunkit som en sten och solidariteten med allas bästa för ögonen har frusit till is. Berättelsen om Narnia är en saga att stava sig igenom tänker jag i mitt stilla sinne...

Det var tron som fick tidigare generationer att bygga och resa kyrkor mot himmelen. Det var omöjligt men det gjordes utan truckar eller lastbilar! Nu är det i princip omöjligt att renovera skolor eller sjukhus än mindre ge barnen moderna lokaler att gå till under sina arbetsdagar. Det var tron som skapade visionen om en bättre framtid. Det var tron som skapade vård, skola och omsorg där fattigdom utrotades och bildning skapades. Kallet till läkare, sjuksyster, lärare ja till och med präst utgjorde klangbotten till arbetet med och för människor. Det var tron som drev både demokratiutveckling och samhället framåt. Det var den grundläggande tron om människans lika värde som utgjorde basen för skapandet av fredsprojektet FN med idén om människors okränkbara värde. Ja listan kan göras lång och ännu längre. Visserligen har tron en baksida men det har ju allt i ovarsamma händer. Min poäng är att människan inte klarar sig utan tro! Den är lika viktig som syret i luften vi andas eftersom vi är skapade till sociala, sexuella och Andliga varelser. Vi är helt enkelt gjorda sådana och inget kan ändra detta!

Se på vårt samhälle idag med alla varsel och den riktning som vi har mot framtiden. Vad kan ge oss modet åter? Är det mer av samma sak som vi haft nu sedan det ekonomiska monitära systemet kollapsade och räntan steg med 500%? Inbillar vi oss på fullaste allvar att det som händer i Grekland inte kan hända här? Jag säger er att det kan hända här också! Vi har sedan länge levt över våra tillgångar och 80% av Sveriges invånare har nästan inga ekonomiska tillgångar utan bara skulder. Vad händer när energin tar slut (pengarna)? När mathon är tom börjar de hungriga djuren att slåss om skulorna sa alltid min morfar som visste att handla för sparade pengar och inte skuldsätta sig. Där har allt ändrats. Göran Person sa ju i regeringsförklaringen för rätt länge sedan "den som är satt i skuld är inte fri" Hur kan vi då anse att vi är fria? Vi är inte fria! Vi dignar under bördor både till vårt yttre och till vårt inre och skuld till det framtida uppväxande släktet.

Jag är inte partipolitisk men politisk. Den visionslösa, troslösa politik som nu är förhärskande är förödande för vårt land. Beröva människan hennes tro så berövar du henne framtiden! Vi behöver tänka på ett nytt sätt, göra annorlunda för att få ett annat resultat. För detta krävs mod och för mod krävs tro. Se bara på Mandela, han gjorde skillnad för att han trodde och stod fast. Skulle han varit politiskt korrekt som klimatet i vårt land bjuder, hade Sydafrikas folk fortfarande varit fångar i sitt eget land.

I denna tid finns nu Svenska Kyrkans framtid och den kommer fort. Människor är trötta på politikers globala experimenterande, riskkapitalisters profiterande på barn, sjuka och gamla. De är trötta på kommunernas ständiga nedskärningar och misslyckande med de grundläggande uppgifterna. Människan söker nu något annat som kan ge liv, sammanhang, mening och en framtid. Det lokala samhällets återkomst är för dörren. Där finns församlingen troget kvar...... Där finns Evangelium som vi, Guds bristfälliga kyrka, alltjämt förvaltar. Ett evangelium som talar om att människan är skapad övermåttan underbar och till Guds avbild. Där Gud älskar dig för den du är inte för den du inte är. Där du får vara människa först och sedan kristen som en hjälp att nå fördjupning mot din fantastiska nedlagda inre potential. Vi kan återta kallet genom tron att tjäna varandra och återupprätta människovärdet som den ateistiska staten devalverat i takt med allt annat. Min definition av ondska är just den att man tar något från människor och ersätter detta med ingenting. Använd de glasögonen och se själv!

Vi vill och vi kommer att lyckas denna gång nu när det riktiga skiljandet mellan stat och Svenska Kyrkan ser ut att bli av. För detta krävs en övergång till entreprenöriella kyrkoråd som vågar fira gudstjänst och tror på en framtid. För om inte vi som är troende gör det vem skall då göra detta? Det behövs modiga ledare som inte bara stoppar huvudet i sanden och förbjuder allt nytänkande för att de är rädda om sitt eget och inte törs kasta det politiskt korrekta överbord.

Förvaltarfasen är slut. Tron på den nya översteprästerna som styr börsen och marknaden går mot sitt slut är slut. Deras tid är ute när vanligt folk inser att de blivit lurade på sina besparingar och framtida pensioner. Guldet blev åter till sand utom för de fåtal som roffade åt sig det som fanns. Denna gång måste vi göra det som inte gjordes förra gången och stå upp för ett framtidsalternativ. Vi får hjälp med detta då halva basen av "pyramiden"rasar och pengarna försvinner. Inte ens hälften kommer att vara kvar. Kristen tro är på väg från en kvantitativ tro till en kvalitativ. Detta kommer att förskjuta makt och ge människor tro och hopp åter då vi måste vända oss till Gud och inte till pengarna för att nå det riktiga och sanna livet. Det är det ledarskapet människor förväntar sig och söker! Evangelium är gratis att sprida och att ge varandra kärlek och känna medmänsklighet är gratis precis som Guds NÅD. Allt som sker nu är födslovåndor men som vi vet kommer glädjen att bli desto större när "ett barn är oss givet på denna dag efter Guds välbehag!" Låt oss minnas att även om vi kan känna oss lite vilsna så är vi aldrig övergivna.


Efter dessa kryddiga och reflekterande rader kanske lite Cajunkäk skulle sitta fint i Engströmspannan.Förbered de ingredienser som du väljer för din anrättning. I detta fall ser ni morötter, champinjoner, vårlök, paprika, majs, vitkål, kryddkorv efter smak, lök, bacon, fläsk, ingefära, tomat, chili, vitlök och rökt ost.

Hetta upp pannan, om du har en grill kan du ju använda en mindre panna att ställa på eller laga på spisen, häll i rikligt med olja samt smör.

Stek nu allt efterhand. Börja med det som tar längst tid. Bryn gärna köttet först och för åt sidan då det fått yta och fortsätt sedan med grönsakerna.

Det är rätt rofyllt att laga mat så här. Du kan givetvis göra detta inomhus om du har möjlighet.

Låt det ta lite tid att puttra samman under omrörning. Tillsätt sedan kycklingbuljong och eller grädde om så önskas. Salt peppar efter smak, spiskummin och paprikapulver är gott.


När rätten är genomvarm kan du servera med ris eller vad du önskar. Givetvis kan du låta riset steka en stund i fettet och sedan puttra färdigt i buljongen. Du får då allt i ett. Servera med en god sallad och något kallt att dricka. 


Till avslut denna gång citerar jag "barnet självt": " Var inte rädda" och ur Johannes evangelium "ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra." Gör vi det så kommer tron åter, vinden vänder och ISEN smälter.

Smaklig måltid önskar eder Uffe.
1 kommentar:

 1. Pyramidala tankar
  Först och främst: Jag undrar om pyramiden kan vara en Gudssymbol? Den har ju fyra sidor. Fyrtalet beskriver vanligtvis det som hör till jorden. Och det är ju om detta Du talar, käre vän. Om Kyrkan som en jordisk företeelse. Grunden som pyramiden (kyrkan) vilar på är inte OK. Klippan orkar inte bära upp byggnaden. Bibliskt kan vi säga: Petrus sköter sig inte! Även om ”pålverket” Du beskriver snarare pekar mot Paulus. (Paul!) Skämt åsido!
  Vilken typ av kyrkligt ledarskap behövs nu? Ja, inte det räddhågsna och inte det ledarskap håller hårt i plånboken men inte heller det ledarskap som förbrukar pengarna för egen del. Om det blir som Du säger, och mycket talar för det, kommer ju Svenska kyrkan och kanske även hela den västerländska civilisationen att gå mot hårdare tider. Frågan Du indirekt ställer till oss är:
  Är vi beredda att bli en materiellt fattig kyrka? Är vi beredda att bli de fattigas kyrka? En kyrka för människor som alla inser att de/vi lever i någon form av utsatthet? Jag tror att vi måste dithän men att vi inte alla kommer att förstå vad det kräver av oss.
  De tio brudtärnorna drömde Du om. Vad betydde det? Förberedelse! Traditionellt har vi sett oljan som bönens olja. Där tror jag mycket ligger. Bönen som ett uttryck för tillit och förtröstan till Gud.
  Till sist undrar jag över en felstavning, som öppnar för två olika läsningar. Du skriver:
  ”Där har många tagit åt sig makten i Kyrkan och inte skilt på sina egna ärenden och Guds. Gör inte de som skall styra verksamheten detta det är det svårt även för normalhedliga syndare, dit jag räknar mig själv, att navigera i den kyrkliga terrängen! ”
  Ska det vara normalheliga eller normalhederliga? Jag tror på det senare men är inte säker. Det borde inte vara normalhelig, för helig är för mig ett absolut begrepp. Som inte har något med vår moraliska halt att göra. Med hederligheten är det annorlunda. Ska vi vara hederliga syndare får vi inse att det som Du skriver om dem som tagit åt sig makten också gäller oss: VI har inte alltid skiljt på våra egna ärenden och Guds.
  Här kommer den andra punkten: omvändelse. Den börjar här och den börjar nu. Hos Dig och mig.
  Det är en slags treenighet, som jag tror kan vara en hållbar pyramid i framtiden:
  De fattigas kyrka som har bönens olja i sina lampor och inser sin egen bristfällighet.
  Guds välsignelse, käre broder och smaklig måltid!

  SvaraRadera