torsdag 22 januari 2015

Flyktingar är vi allihopa! Du med å ja med......och vegetarisk spagettipumpa"......för här har man alltid med sig......."

ur fem myror är fler än fyra elefanter


Det finns 50 miljoner människor i världen som är flyktingar eller lever i flyktingliknande situationer, vilket är den högsta siffran sedan 1994. Pakistan och Libanon är några av de länder där flest flyktingar uppehåller sig, både när man räknar i antal och i förhållande till landets ekonomi. Det är de fattigaste bland de fattiga av länder som tar emot flest flyktingar i världen i dag. De människor som flyr kommer oftast ur konflikter närområdet. De länder varifrån flest tvingas fly är Afghanistan, Somalia, Irak och Syrien. Många hamnar i Sverige men vi är bara på en 10:e plats bland de rika europeiska länderna i vårt mottagande. De största grupperna som kommer till Sverige är hemvändande Svenskar samt människor från Finland och Polen. (källa: migrationsinfo.se, TV 4) Jag menar att siffran över människor som är på flykt är betydligt högre, väldigt mycket högre, och finns i länder man aldrig tänker sig.......


Källa TV4


Så här ser en del av sanningen ut i vår värld i dag. Lägg därtill att 85 familjer äger över hälften av det mesta som finns att äga i vår värld så förstår man att många måste ut på sökarfärd efter möjligheter att försörja sig. De flesta borde hamna i USA för där är de flesta få som äger det mesta!Källa TV4


Rent fysiskt är mängder av människor i rörelse världen över. I vårt land är de återvändande utlandssvenskarna en betydande del i statistiken vilket sällan eller aldrig nämns i debatten om vilka som kommer till vårt land! "Totalt invandrade 115 845 personer till Sverige 2013. Den största gruppen, 18%, var återinvandrade svenskar. Ökningen av antalet invandrare berodde till stor del på att invandringen från Syrien och Somalia ökade med cirka 13 000 personer jämfört med föregående år. Detta är delvis en följd av ökade oroligheter i hemländerna samt en ökad anhöriginvandring." (migrationsinfo.se)

Källa: migrationsinfo.se

År 2013 invandrade cirka 116 000 personer till Sverige, 55 000 kvinnor och 60 000 män, vilket var en ökning med 12% jämfört med 2012. Samtidigt utvandrade cirka 51 000 personer vilket ger en nettoinvandring på ungefär 65 000 personer. De vanligaste ursprungsländerna är Finland, följt av Irak och Polen. Strax över 50 procent av de utrikesfödda i Sverige kommer ursprungligen från ett europeiskt land.


Källa: migrationsinfo.se

Källa: migrationsinfo.se


Människor flyr och flyttar av många skäl undan konflikter, etnisk rensning, förföljelse och diskriminering av olika slag men även av ekonomiska orsaker där drömmen om ny karriär, rikedom eller något så trivialt som mat på bordet, sjukvård och skola för barnen är starka drivkrafter till att bryta upp. Många flyr dessutom undan sig själva vilket sällan eller aldrig tas upp i debatterna!

Är detta något nytt? Nej givetvis inte. Människan har alltid i olika tider rört på sig och historiskt finns det rent av tidsepoker som heter ”den stora folkvandringstiden” eller liknande. Vi kommer i modern tid ihåg massutvandring av svenskar till Amerika med drömmen om ett friare och bättre liv som satte fart på hundratusentals svenskar bort från förtryck, svält och förföljelse. Få känner till att Sverige då fick bistånd för att hantera fattigdom och svält från bland andra Turkiet och Rumänien. Nu är medborgare från Rumänien på våra gator och tigger överallt. Nog är historiens vingslag nyckfulla. Är man lagd åt det Darwinistiska hållet bör detta vara något mycket välkommet då blandning av gener är bättre för framtida urval och utveckling av mänskligheten. Ur mångfald växer framtid med bred genbas för att möta framtida miljöförändringar och säkerställa släktets överlevnad.

En orsak till, i kombination med att vi ändå föreställer ett kristet land, att vi tar emot människor från olika delar av världen och försöker lindra nöd, död och ge stöd till en bättre framtid kan vara just detta historiska faktum att miljoner Svenskar har tvingats fly sitt hemland. Det positiva är att vi genom detta stora engagemang bygger framtida interkulturella broar som i framtiden kan visa sig viktiga för ett så litet land som Sverige som verkligen är beroende av andra för att klara välfärd, industri och utveckling. Kulturambassadörer är nog så viktiga för vår framtida handel och relationer med den omvärld som vi i alla stycken är så beroende av. Denna faktor borde lyftas fram mer som en framtidens huvudfråga i skoldebatten!

Jag menar att den vanliga bilden av flyktingar inte är hela sanningen. Det verkliga antalet flyktingar i världen är betydligt större än vi tror och vet. Om man skulle se till alla de människor som är på flykt från sig själva, sina liv, sitt ansvar, sin andlighet och sina sammanhang är siffran så hög att den inte går att ens föreställa sig. Bara i vårt land menar jag att antalet kan räknas i miljoner. De flestas hamnar inte hos migrationsverket utan i snarare i psykvården.  

Att fly från sig själv, i sig själv, är oerhört starka drivkrafter som har sina rötter i flykt och förträngningsmekanismer i djupet av människans innersta. Det tar sig många olika uttryck i missbruk av olika slag där mat, alkohol, drog, sex, realations, arbets, spel och IT missbruk är väl kända och dokumenterade. Med dessa glasögon på nästippen inser man att det inte är någon större skillnad mellan fattig eller rik, västerlänning eller österlänning alla är på ett eller annat sätt eller av olika skäl på flykt från något, någon eller av olika orsaker. Detta sker oupphörligen och skapar rörelser både i den fysiska men även i den psykiska/ själsliga tillvaron.

Orsakerna till varför vi är på flykt ser mycket olika ut. Givetvis är det lättare att se ”utifrån” människor som är på flykt av skäl orsakade av fattigdom, krig, katastrofer, förföljelse osv. Det är betydligt svårare att se och förstå människor på flykt ”inifrån och ut” där mänskligt lidande och samhällskostnader är minst lika stora, om inte större ur både ett ekonomiskt och humanitärt perspektiv.

Därför kan det vara bra med någon eftertanke och självreflektion innan man uttalar sig i flyktingfrågor av olika slag. Det kan vara så att även du är en flykting från dig själv ditt liv, din död, din framtid och din skapare.

Religionen får ofta bära hundhuvudet för negativ medverkan till konflikter och därmed flyktingströmmar givetvis med rätta. Men man kan ju, i det sammanhanget, erinra sig att en central erfarenhet som funnits och finns i både Judendomens och Kristendomens identitet är att vara på flykt. De judiska folket har hela sin historia full av dessa erfarenheter genom historiens lopp även om vi mest talar om förintelsens fasliga tragedi men glöm inte att Jesus redan som barn tvingades som flykting, undan politiskt förtryck, till Egypten.


För mig okänd konstnär men lär vara
från Filippinerna, motivet stämmer
till eftertanke....
Det är ett svårt ämne, det där med att vara på flykt, där många gånger tro och känslor används istället för fakta och kunskaper. Visserligen arbetar jag med människans medfödda behov av att tro men man måste veta när man skall veta saker och veta när man skall tro! Det ställer verkligen stora krav på dem som tagit åt sig eller ställt sig till förfogande för det andliga ansvaret. Det är ju bekant att "om en blind leder en blind faller de båda i gropen" Det är många som idag inte längre kan varken se eller höra och visheten överger fler och fler mänskliga sammanhang av idag! Trons låga kan lysa människan i mörkret, om den är sprungen ur visheten, som ett gott ledljus med löfte om hopp, framtid och kärlek men kan flamma farligt och sprida sig som eldsvåda om hatets och rädslans bensin hälls på den. Sverige är ett särskilt utsatt land eftersom våra kunskaper är så förtvivlat, för att inte säga, katastrofalt dåliga. Detta lämnar utrymme för vilka självutnämnda profeter som helst som verkligen kan orsaka stor skada och tvinga ut människor på vägarna.

Att sitta ner och samtala med varandra och någonstans inse, att vi alla djupast sätt är någon form av flykting, kan vara en väg att se varandra mer jämställt och mänskligt på vägen fram. Människan sanna värde bestäms nämligen inifrån och ut och avgörs inte av pengar, makt eller geografisk tillhörighet. Hursomhelst är vi alla på väg från osynlighet, via synlighet på väg in i evigheten. Ingenting människan förfogar över kan ändra på det men vi kan påverka hur vi bemöter varandra på denna väg. Din attityd mot dig själv och dina medmänniskor är helt avgörande för hur resan kommer att se ut och hur hög medmänsklighetens medeltemperatur kommer att vara. Ge flyktingen en chans för det är antagligen du själv som är på flykt!


Många är idag allergiska mot gluten. Här följer ett recept på spagettipumparätt som är sanslöst god, nyttig och helt, om man så vill, vegetarisk.

Smaklig måltid.

Önskar jag er alla, hoppas ni fått något att samtala om runt matbordet på er söndagsmiddag:)
Sätt ugnen på 200 grader och dela pumpan.Gröp ur kärnorna med en sked

Lägg pumpan med den urgröpta sidan ner på ett bakplåtspapper ca 20 minuter
eller tills den är mjuk.

När den är lite "al dente", låt den svalna innan du med en gaffel
gröper ur den så att du får långa remsor likt spagetti. Den faller ner i skålen mycket enkelt.

Skalen kan du använda att servera i om du vill.

Under tiden har du rostat pumpakärnorna i en medelvarm panna med lite olja och salt

Du kan servera den med vad sås du vill eller äta den med god olivolja, svartpeppar,
riven parmesan, de rostade pumpakärnorna och salt. Precis som vanlig spagetti. Här har jag använt torkade
trattisar eftersom jag älskar svamp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar